Noosphere - Green Dot

2023 оны туршилтууд

2022 оны туршилтууд

ⓘ Noosphere гэдэг нь

Green Dot багийн бүтээдэг

олон төрлийн контентийн гэр;

анти-платформ туршилт.

Green Dot

ⓘ Бид эрүүл амьдрал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн

тухай шинжлэх ухаанч контентоо аливаа платформд

баригдахгүйгээр бүтээж, өөрсдийн туршлагаар

баяжуулан түгээхээр уг туршилтыг эхлүүлсэн.