Noosphere

Green Dot багийн бүтээдэг олон төрлийн контентийн гэр; анти-платформ туршилт.
Бид эрүүл амьдралыг шинжлэх ухаанчаар сурталчлахын тулд контентоо сошл медиад баригдахгүйгээр бүтээж, бас түгээхээр шинэхэн туршилт эхлүүлээд байна.
1
2
3
4
5
6
Source: undefined
7
Source: undefined
8
Source: undefined
9
Source: undefined
10
Source: undefined
11
Source: undefined
12
Source: undefined
Green Dot